Age verification

HERCEGOVINAVINO

Ulaskom na ovu web stranicu prihvaćate naša pravila privatnosti.

Za pregled naše web stranice morate imati više od 18 godina.

Hercegovinavino

VINARIJA ČITLUK I FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBIH

VINARIJA ČITLUK d.d. Čitluk i  Fond za zaštitu okoliša FBIH nositelji su projekta „Glavni projekt tretmana tehnoloških, sanitarnih, oborinskih i potencijalno zauljenih otpadnih voda“ vrijedan 172.666,67 KM. U svrhu zadovoljavanja stupnja pročišćavanja otpadnih voda definiranih Uredbom o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u  okoliš i sustav javne kanalizacije (Sl. novine FBIH br.26/20 i96/20) cilj projektnog zadatka  je pristupi aktivnostima prikupljanja , odvođenja i tretmana tehnoloških, sanitarnih oborinskih i potencijalno zauljenih  otpadnih voda koji su u skladu sa Planovima upravljanja vodnim područjima sliva Save i Jadranskog mora.

Ugovorom o dodjeli financijskih sredstava  zaključenim dana 11.04.2022. god. u Sarajevu  pod brojem: 01-09-2-1317/2022 u svrhu financijske pomoći u realizacije navedenog  projekta Korisniku Vinariji Čitluk od strane Fonda za zaštitu okoliša F BIH  odobren je iznos od 100.000,00 KM, što čini 57,92% ukupne vrijednosti projekta, dok je vlastito učešće  Korisnika „Vinarija Čitluk“ d.d. Čitluk u realizaciji projekta  72.666,67 KM što čini 42,08%..vrijednosti projekta.

Projekt je završen 11.8.2023. godine.

Leave a Reply

HERCEGOVINAVINO

Hercegovinavino doo Mostar

Bišće polje bb, 88000 Mostar, BiH

Tel: +387 (0)36 352-840

Fax: + 387 (0)36 352-848

E-mail: info@hercegovinavino.ba

Copyright © HERCEGOVINAVINO